78161516_108507937307031_8041418623501205504_n.jpg

米雅美學牙醫診所

李鴻源  醫師

新光吳火獅紀念醫院贋復假牙科醫師
彰化秀傳紀念醫院牙科醫師                                       中山醫學大學附設醫院牙科醫師

中華民國贋復牙科學會會員醫師

中華民國家庭牙醫學會專科醫師

APAID台灣亞洲植牙醫學會專科醫師

Glass Buildings

Website

02-29480138

  • Facebook

Find us on Facebook

米雅美學牙醫診所

新北市中和區興南路一段 23 號

截圖 2021-09-14 上午9.46.46.png